Příběh pana Milana

„ilustrační foto – Jindřich Štreit“

Jedním z uživatelů, kteří využívali pomoc ve formě Nocleženek, byl také pan Milan. Ten byl naším dlouhodobým klientem ambulantních služeb, ale práce s ním byla velmi obtížná. Poslední roky se mu navíc rapidně zhoršoval zdravotní stav. Jeho situaci jsme podchytili včas a velký podíl na tom měly zejména Nocleženky. Podařilo se nám panu Milanovi vyřídit občanský průkaz i kartičku pojištěnce a vyplnili jsme žádost do domova Přístav. Zaevidovali jsme ho také na úřad práce a podali žádost o poskytnutí dávek hmotné nouze. I přes to všechno byl i tak bez finančních prostředků. Proto jsme se rozhodli věnovat panu Milanovi několik kusů Nocleženek a uschovali jsme mu je u nás na pečovatelně, aby je neztratil. Vysvětlili jsme mu, že může bez problémů přespávat na noclehárně a důrazně jsme ho upozornili, aby nespal venku, protože by mu hrozilo umrznutí. Během následujících dní se nám ozvali z domova Přístav, že se uvolnilo místo pro pana Milana, a my ho tam převezli. V domově Přístav, kde je pan Milan doposud, je o něj velmi dobře postaráno. Přejeme mu mnoho úspěchů na další cestě životem.