Jen nocleh nestačí…

Děkujeme, že jste se rozhodli podporovat lidi bez domova pravidelně. Noc v suchu, teple a bezpečí je pro ně velký dar, ale jejich životní situaci zpravidla nevyřeší. Je třeba s nimi pracovat dlouhodobě a podporovat je na jejich cestě do běžné společnosti a k samostatnému bydlení. A právě Vy můžete být této cesty součástí!

A jak to funguje?

Cesta k samostatnému bydlení

Terénní program

První linie našich služeb, kontaktujeme uživatele v jejich přirozeném prostředí (na ulicích, v parcích apod.), kde jim nabízíme pomoc a podporu v jejich nelehké životní situaci a nabízíme jim naše další služby.

Noclehárna

Prostor pro všechny lidi bez domova, kteří chtějí strávit noc v suchu a teple, kde mohou využít podpory sociálních pracovníků, mají zde možnost využít hygienické zázemí, mohou si zde také dát teplý čaj či polévku s pečivem a mohou využít charitativní šatník.

Azylový dům

Samostatné, časově ohraničené, přechodné ubytování s intenzivní sociální prací, mající za cíl co největší osamostatnění uživatele.

Sociální bydlení

Samostatné bydlení v běžné bytové zástavbě kde uživatele navštěvují naši sociální pracovníci a snaží se mu pomoci zvládat těžkosti běžného života, po určité době může byt uživateli zůstat a on se tak navrací k samostatnému bydlení.

Samostatné bydlení

Náš cíl. Uživatel nás již nepotřebuje
a žije samostatně v adekvátním prostředí.

Další podpůrné služby

Není to jen o bydlení. Mnoho uživatelů potřebuje, při své cestě k samostatnému bydlení, i další podporu. I pro ně máme v Armádě spásy nabídku služeb (např. zdravotní péče, služby pro osoby bez domova se závislostí, služby pro seniory, pomoc se zaměstnáním apod.

SOCIÁLNÍ POMOC A PODPORA – Všechny služby na cestě k trvalému bydlení aktivně nabízejí pomoc a podporu profesionálních sociálních pracovníků (pomoc s dluhy, vyřízení dokladů, zdravotní péče, pomoc se sháněním práce apod.).

ZAMĚSTNÁVÁNÍ – Všechny naše služby pomáhají lidem bez domova nalézt pracovní uplatnění, pro naše uživatele
vyhledáváme i zřizujeme pracovní místa, kde mohou získat, často ztracené, pracovní kompetence a zkušenosti.

ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO LIDI BEZ DOMOVA – Lidé bez domova často trpí zdravotními obtížemi, které jim brání při
návratu do běžné společnosti, při hledání zaměstnání apod. Zřizujeme ordinaci a ošetřovny a základní pomoc při
ošetření a konzultaci poskytujeme i v terénu. Naším cílem je zlepšení zdravotního stavu osob sociálně vyloučených.

SLUŽBY PRO LIDI BEZ DOMOVA V SENIORSKÉM VĚKU – Ne pro všechny naše klienty je samostatné bydlení tou
správnou cestou. Řada z nich je v seniorském věku, nebo trpí závažnými onemocněními a potřebují stálou podporu. Pro tyto klienty zřizujeme Domovy Přístav.

SLUŽBY PRO LIDI BEZ DOMOVA SE ZÁVISLOSTÍ – Mnoho lidí bez domova trpí závislostí na alkoholu, kterou je třeba před návratem do běžné společnosti a k samostatnému bydlení vyřešit, i pro tyto uživatele provozujeme vhodné služby.