Příběh pana Petra

„ilustrační foto – Jindřich Štreit“

Jedním z uživatelů, kterým Nocleženky poskytly pomoc, byl rozvedený, přibližně padesátiletý muž s bohatými pracovními zkušenostmi, který se ocitl na ulici a musel akutně řešit svou situaci. Neměl nárok na výplatu dávek a byl zcela bez prostředků. Díky Nocleženkám měl zajištěnou střechu nad hlavou alespoň na noc, přes den využíval bezplatnou službu nízkoprahového denního centra. Na počátku naší spolupráce panovaly celodenní mrazy a přespávat venku nebylo možné. Pan Petr v minulosti na ulici nestrávil jedinou a žil zcela běžným způsobem života. Pan Petr se v době využívání služeb stabilizoval a nabral sílu potřebnou k návratu do normálu. Po několika týdnech využívání výše zmíněných služeb si úspěšně našel zaměstnání. Velmi rychle se opět adaptoval a vykonávání poměrně náročné práce pro něj není problém. Postupem času díky tvrdé práci doufá, že se dokáže vrátit zpět do normálního života.